Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

(LIBRO D'ORO)

THE GOLDEN BOOK OF CEPHALONIA

Η κληρονομική αριστοκρατία της Κεφαλονιάς επί Βενετοκρατίας
Ονόματα των Οικογενειών μέλη των οποίων μετείχαν στο Συμβούλιο της Κοινότητας της Κεφαλονιάς

Hereditary aristocracy of Cephalonia during the Venetian Rule
Names of the Families whose members participated in the Council of
the Community of Cephalonia

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:
"Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες)" 

Extract from P.D.Cangelaris book (in Greek language):
"History and Genealogy of the Cangelari Family of Cephalonia (16th-20th Centuries)"

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 103

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 103

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 104

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 104

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 105

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 105

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 106

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 106

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 107

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 107

 Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 108

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 108

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 109

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 109

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 122

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 122

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 123

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 123

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 124

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 124

Σχετικές σελίδες:

Παραγγελία βιβλίου Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη

"Ιστορικές, Γενεαλογικές και Εραλδικές Μελέτες"

 

Related pages:

Order Book History and Genealogy of the Cangelari Family

"Publications and Studies" (in Greek language)

Επιστροφή στη σελίδα:

Ιστορία Γενεαλογία

Return to page:

History Genealogy

 
 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.