Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης
 

"ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ"

Φιλοτελικό 'Εκθεμα
 Κάτω από τη γενικότερη αυτή επικεφαλίδα, το έκθεμα περιλαμβάνει κάθε μορφή σφάλματος ή ποικιλίας (υπό στενή έννοια) που μπορεί να παρουσιασθεί σε ένα γραμματόσημο.  Ως σφάλμα νοείται κυρίως το δημιουργούμενο κατά τη σχεδίαση, χάραξη και εκτύπωση ενός γραμματοσήμου, ενώ ως ποικιλία κάθε αντικανονικό στοιχείο του, όπως χρώμα, χαρτί, υδατόσημο ή οδόντωση. Διαιρείται στα ακόλουθα μέρη:

(1)  Περίοδοι 1861-1906, 1912-1944, 1945-1961 και 1972-1976
(2)  Αεροπορικά 1926-1943
(3)  Κοινωνική Πρόνοια 1912-1956
(4)  Ενάριθμα Εισπρακτέα 1902-1943
(5)  Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσων 1947
(6)  Βόρειος Ήπειρος 1914
(7)  Ελληνική Διοίκηση Θράκης 1920
(8)  Κρητική Διοίκηση 1907-1908
(9)  Ελληνική Διοίκηση Λήμνου 1912-1913
(10)  Ελληνική Διοίκηση Σάμου 1913-1915

[Εδώ παρουσιάζονται δείγματα από το υλικό του εκθέματος]

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1861-1906

Μεγάλες Κεφαλές Ερμή

 
 
Λευκή κηλίδα στον αυχένα του Ερμή
 
Χωρίς τελεία μετά το - ΕΛΛ -
 
Λευκή γραμμή επί των γραμμάτων "ΕΛΛ ΓΡΑΜΜ"
 
 
Λευκάζον "8"
 
Μικρές Κεφαλές Ερμή
 
 

Σφάλματα τυπογραφικής πλακός.  Θέσεις 61 και 72

 

Σφάλματα τυπογραφικής πλακός.  Θέσεις 231-240

 
1900 Νέες Αξίες επί Μικρών Κεφαλών Ερμή

 
 
Επισήμανση μετατοπισμένη οριζοντίως και καθέτως
 
 1900  Νέες Αξίες επί Μικρών Κεφαλών Ερμή με Οδόντωση
 
Χωρίς οδόντωση στο μέσον
 
 1901/1902  Ιπτάμενου Ερμή
 
Χωρίς οδόντωση
 
 
 Δοκίμια
 
 1901/1902  Ιπτάμενου Ερμή
1902  Αξίας Μεταλλικής
 
 
Δοκίμιο Μήτρας
 
 1906  Ολυμπιακών Αγώνων ( Δεύτερη Έκδοση)
 

Χωρίς Οδόντωση
 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1912-1944

1912/1913  Επισήμανση "Ελληνική Διοίκησις"

 
 
Επισήμανση Διπλή και Μετατοπισμένη
 
 1913  Λιθογραφική
 
 
Μετατοπισμένη Οδόντωση Χωρίς Οδόντωση Δοκίμιο
 
 1913  Εκστρατεία του 1912
 
Χωρίς Οδόντωση

 1917  Προσωρινή Κυβέρνηση Βενιζέλου
 
 Χωρίς Οδόντωση
Μή τεθέν σε ταχυδρομική χρήση
Δοκίμιο Μήτρας
Χωρίς Αριθμό Αξίας
Χωρίς Οδόντωση
 
1927  Τοπεία - Μνημεία - Ενδυμασίες 
 
 Χωρίς Οδόντωση
 
 
 Χωρίς Οδόντωση
 
 
 Δοκίμιο χωρίς το Κέντρο
 
 1930  Εκαντοταετηρίς Ελληνικής Ανεξαρτησίας
 
 Χωρίς Οδόντωση
 
 
Δοκίμιο Μήτρας
 
 1938  Βαλκανική Ένωση
 
 Διπλή Εκτύπωση
 
 1942/1944  Τοπεία
 
 
Μη τεθέν σε Ταχυδρομική Χρήση
Χωρίς Οδόντωση
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1945-1961

 

 1945  Δόξα

[Βλέπε:  "Η Ελληνική 'Εκδοση της Δόξας (1945)"]

 

 

 1945  28ης Οκτωβρίου 1940
 
 Χωρίς Οδόντωση
Αποτύπωση
Χωρίς Οδόντωση
 
1945  Πένθιμη Ρούσβελτ
 
 Δοκίμιο
 
 
 Ανεστραμμένο Κέντρο Χωρίς Οδόντωση
Διπλή Εκτύπωση Κέντρου
 
 1946  Δέκατη Επέτειος Θανάτου Ελευθερίου Βενιζέλου
 
 Χωρίς Οδόντωση
Διπλή Εκτύπωση
 
 1947  Νίκης
 
 
Δοκίμια μη Εγκριθεισών Αξιών
 
 1950  Μάχη της Κρήτης
 
 
 Χωρίς Οδόντωση
 
 1953  Εθνικών Προϊόντων
 
 
 Χωρίς Οδόντωση
Μετατοπισμένη Εκτύπωση του Πράσινου Χρώματος
 
 1957   Βασιλέων (Δεύτερη Έκδοση)
 
 
 Μετατοπισμένη Οδόντωση
 
1958  Εμπορική Ναυτιλία
 
 
 Διπλή Εκτύπωση Μαύρου Χρώματος
 
 1961  Διάδοχος Ολυμπιονίκης
 
 
 Δοκίμιο
 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1972-1976

1972  Εθνικές Ενδυμασίες

 
 
 Χωρίς Έτος Εκδόσεως (Αρχική Ποικιλία)
 
 
 Μετατοπισμένο Κέντρο
 
 1975  Λαϊκά Μουσικά Όργανα
 
 
 Μετατοπισμένη Οδόντωση
 
 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 1926-1943

1935  Μυθολογική

 
 
Δοκίμιο Μήτρας Διαφορετικού Χρώματος του Τελικώς Προκριθέντος Χωρίς Κείμενο
 
 1943  Άνεμοι
 
 
 Χωρίς Οδόντωση
Διπλή Εκτύπωση
 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1912-1956

[Βλέπε:  "Κ.Π. Ελλάδος"]

 
 ΕΝΑΡΙΘΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1902-1943

1902  Χαλκογραφικά Ενάριθμα Εισπρακτέα

 
 
 Διάτρηση "SPECIMEN"
 
 1913/1924  Ενάριθμα Εισπρακτέα
 
 
 "εισποακτέα" αντί του "εισπρακτέα"
 
 1943  Ενάριθμα Εισπρακτέα
 
 
 Μετατοπισμένη ή/και Ελλείπουσα Οδόντωση
 
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1947
 
 Επισήμανση Ανεστραμμένη
 
 ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914
 
Επισήμανση Διπλή
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ 1920

[Βλέπε:  "Ελληνικαί Εκδόσεις Θράκης 1920"]

 
 ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1907-1908
 
 Δοκίμιο Μήτρας Διαφορετικού Χρώματος του Τελικώς Προκριθέντος
 
 
 Επισήμανση Ανεστραμμένη
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΗΜΝΟΥ 1912-1913
 
 Επισήμανση Ανεστραμμένη Επισήμανση Διπλή
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 1913-1915

1913  Νίκη Ελληνικού Στόλου

 
 
 Χωρίς Οδόντωση
 

 

English

 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.