Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης
 

"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗΣ 1920"

Φιλοτελικό 'Εκθεμα
 Στο έκθεμα αυτό περιλαμβάνονται ελληνικά (χαλκογραφικά, λιθογραφικά και Ε.Τ. των ετών 1911-1916) και οθωμανικά (των ετών 1917-1920) γραμματόσημα, που, ανάλογα με την πρόοδο της προέλασης των δυνάμεων του ελληνικού στρατού στη Θράκη, επισημάνθηκαν με τις κατωτέρω επισημάνσεις:

(α)  Διοίκησις Δυτικής Θράκης
(β)  Υπάτη Αρμοστεία Θράκης
(γ)  Διοίκησις Θράκης

[Εδώ παρουσιάζονται εισαγωγή και δείγματα από το υλικό του εκθέματος]

 
  Ταχυδρομεία Ελληνικής Διοίκησης Θράκης 1920
 Ταχυδρομικά Γραφεία στη Θράκη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Διοίκησης
 
 Εισαγωγή

Το έκθεμα αυτό προσπαθεί να προβάλει τα γραμματόσημα, τις ποικιλίες, τα σφάλματα και την ταχυδρομική χρήση των επισημασμένων εκδόσεων της Ελληνικής Διοίκησης της (Δυτικής και Ανατολικής) Θράκης (1920), συμπεριλαμβανομένων σπανιοτήτων και συλλογής σφραγίδων (τόσο εκείνων της Διασυμμαχικής Διοίκησης, που χρησιμοποιήθηκαν στην Ανατολική Θράκη στο αρχικό στάδιο, όσο και εκείνων που εισήχθησαν από την Ελληνική Διοίκηση) από τα τοπικά Ταχυδρομικά Γραφεία.

Η αντικατάσταση της υπό τον Γάλλο Στρατηγό Charpy Διασυμμαχικής Διοίκησης της Θράκης από τον Ελληνικό Στρατό που προήλασε στη Δυτική Θράκη (1920) δημιούργησε, στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Νέστου και 'Εβρου, την Ελληνική Διοίκηση της Δυτικής Θράκης.  Η επιχείρηση αυτή ολοκληρώθηκε με παραδειγματική τάξη μέσα σε δύο μόλις ημέρες (14 και 15 Μαϊου) και οι πολιτικές Αρχές υπό τον Χαρίσιο Βαμβακά εγκατέστησαν την έδρα τους στην Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).  Τότε εκδόθηκε και η τρίγραμμη επισήμανση «Διοίκησις Δυτικής Θράκης» επί ελληνικών γραμματοσήμων.

Με αφορμή την ανταρσία του Jaffer Tayyar (17 Μαρτίου) και την ανακήρυξη Αυτόνομης Ανατολικής Θράκης (12 Ιουνίου), ο Ελληνικός Στρατός εισέβαλε και τελικά απελευθέρωσε και την Ανατολική Θράκη.  Την 1η Ιουλίου ο 'Υπατος Αρμοστής για την Ανατολική Θράκη Αντώνιος Σακτούρης έφθασε στο Δεδέαγατς (Νεάπολη ή Αλεξανδρούπολη) και αργότερα (12 Ιουλίου) εγκαταστάθηκε στην έδρα του στην Αδριανούπολη (Εντίρνε), όπου την επομένη υποδέχθηκε τον βασιλιά Αλέξανδρο Α’.  Τότε εκδόθηκε και η τρίγραμμη επισήμανση «Υπάτη Αρμοστεία Θράκης» με νέες αξίες επί οθωμανικών γραμματοσήμων.

Δύο μήνες μετά την απελευθέρωσή της και ένα μήνα μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (10 Αυγούστου), η Θράκη προσαρτήσθηκε στο Βασίλειο της Ελλάδος (10 Σεπτεμβρίου), εκτός από την Τσατάλτζα και την Κωνσταντινούπολη.  Ο 'Υπατος Αρμοστής διορίσθηκε ως ο πρώτος της Γενικός Διοικητής.  Τότε εκδόθηκε και η δίγραμμη επισήμανση «Διοίκησις Θράκης» επί ελληνικών γραμματοσήμων.

'Ολα τα ελληνικά γραμματόσημα που επισημάνθηκαν το 1920 για να χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Διοίκηση στη Θράκη είχαν οδόντωση ζιγκ-ζαγκ.  Με την κυκλοφορία της "Χαλκογραφικής" σειράς στην Ελλάδα (1911), εισήχθη στην ελληνική παραγωγή γραμματοσήμων αυτή η νέα, τότε, μορφή οδόντωσης (κύλινδρος ζιγκ-ζαγκ).  Εδώ η οδόντωση έχει τη μορφή δοντιού πριονιού, το οποίο αφήνει πανομοιότυπες εγκοπές στις άκρες του γραμματοσήμου.  Κατά τη διαδικασία δεν αφαιρείται χαρτί.  'Ετσι, ενώ η κανονική οδόντωση χαρακτηρίζεται από μια σειρά από τρύπες μεταξύ των γραμματοσήμων, ο κυλινδρικός τύπος χρησιμοποιεί μια σειρά από κοντινές εγκοπές, που επιτρέπουν στα γραμματόσημα να χωρισθούν κατά την έκτασή τους.  'Ετσι, ο διαχωρισμός των γραμματοσήμων με οδόντωση ζιγκ-ζαγκ δεν είναι πάντα ο καλύτερος δυνατός.

Τα αρχικά Ε.Τ., από τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ με απεικόνιση του βασιλικού στέμματος επ'αυτών, αποτελούσαν ειδική επισήμανση σε γραμματόσημα της "Χαλκογραφικής" και "Λιθογραφικής" εκδόσεων και αποφασίσθηκε το 1916 για να χρησιμοποιηθεί στις περιοχές που ελέγχονταν από την (τότε νόμιμη) βασιλική κυβέρνηση του βασιλιά Κωνσταντίνου Α', ως προληπτικό μέτρο κατά της χρήσης ελληνικών γραμματοσήμων από την (τότε επαναστατική) κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.  Γραμματόσημα αυτής της έκδοσης επισημάνθηκαν ξανά αργότερα (1920) για να χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Διοίκηση στη Θράκη.

 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Με την επισήμανση αυτή κυκλοφόρησαν τρεις σειρές γραμματοσήμων.

 
 
  Μη Τεθέντα σε Ταχυδρομική Χρήση
 
 
  Επισήμανση
"Διοίκησις Διοίκησις Θράκης"
Επισήμανση Ανεστραμμένη Επισήμανση
"Δυτικής Θράκης Δυτικής"
 
   
   Λείπει το "Δυτικής Θράκης"
 
   
   Διπλή Εκτύπωση
Σφραγίδα "Ραιδεστός"
 
   
   Σφραγίδα "Δεδέαγατς" ('Αφιξη "Αθήναι")
 
   
   Σφραγίδα "Σουφλί" ('Αφιξη "Αδριανούπολις")
 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ

Με την επισήμανση αυτή κυκλοφόρησαν τρεις σειρές γραμματοσήμων.

 
Επισήμανση Μετατοπισμένη
 
Επισήμανση Διπλή Επισήμανση Ανεστραμμένη Επισήμανση Διπλή
Η Μία Ανεστραμμένη
 
Σφραγίδα "Μακρά Γέφυρα"
 
Σφραγίδα "Αδριανούπολις" ('Αφιξη Βρεταννικού Ταχυδρομείου Κωνσταντινουπόλεως)
 
Σφραγίδα "Αδριανούπολις"
 
 ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Με την επισήμανση αυτή επί οθωμανικών γραμματοσήμων κυκλοφόρησε μία σειρά γραμματοσήμων.

 
 
Επισήμανση Ανεστραμμένη
 
 
Φάκελλος με Σφραγίδα Αδριανουπόλεως (Εντίρνε)
 
 

Φάκελλος με Σφραγίδα Μακράς Γέφρας (Ουζούν-Κιουπρού)

 
 
Φάκελλος με Σφραγίδα Σαράντα Εκκλησιών (Κιρκ-Κιλισέ)
 

 

English

 
 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.